1. Açıktan atama işlemlerimin hangi aşamasında banka hesabımı açtırabilirim?

1.1. Atamanızın size tebliğ edildiği tarihi takip eden 15 gün içinde anlaşmalı banka şubesinden hesabınızı açtırabilirsiniz.

2.Yazılı tebligat adresime ulaşmadan gelip göreve başlayabilir miyim?

2.1 Başlayabilirsiniz.

3. Maaşım ne zaman hesabıma yatar?

3.1. Göreve başladığınız tarihi takip eden aybaşı (her ayın 15’i) itibari ile maaşınız hesaba yatar. (maaşınız göreve başladığınız tarihten itibaren hesaplanır.)

4. Güvenlik soruşturmam ne zaman sonuçlanır ve bu süreci kendim takip edebilir miyim?

4.1. Güvenlik soruşturmalarının yasal sonuçlanma süresi 2 aydır. Nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde bu süre 3 aya kadar uzayabilmektedir.Maalesef şahsen takip etme gibi bir imkanınız bulunmamaktadır.En fazla ilgili emniyet müdürlüğünden sözlü bilgi alabilirsiniz.

5. Yıllık İznime Ne Zaman Hak Kazanırım?

5.1- Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan personele yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı tarih itibariyle verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

5.2-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yıl ve üzerinde askerlik hizmeti yapmış personele aday memur dahi olsa göreve başladığı tarih itibariyle yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

5.3-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yılın altında askerlik hizmeti yapmış personele, askerlik süresi ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

5.4-  Devlet memurluğuna girmeden önce eski görevlerden;

a)  Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen kadrolu sürelerin tamamı,

b) Teknik Kadroda görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

c)  Avukat olarak görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

d) Sağlık Hizmetler sınıfında görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü, yıllık izin süresi hesaplamasında kullanılır ve o hizmetler ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

5.5- Devlet memurluğunda 10 (on) yılını dolduran personele, doldurduğu tarih itibariyle takvim yılı beklenmeden, daha önce 20 gün verilmişse 10 gün daha ilave edilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 30 (otuz) gün verilir.

6. Babalık İznimi Nasıl Kullanabilirim?

6.1- Babalık izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine istinaden çocuğu dünyaya gelen devlet memuruna 10 gün verilir. Bu süre çocuğun dünyaya geldiği tarihten itibaren başlatılır. (Doğum Raporu ile iznin başlama günü aynı gün olmalıdır.)

Yapılacak İşlemler;

a) İzin formu (doğumun gerçekleştiği tarih itibariyle 10 gün) Mazeret İzni Olarak hazırlanır.

b)  Babalık iznini kullanmak istediğine dair dilekçe hazırlanır ve ekine hazırlanan izin formu ile doğum raporu eklenerek görev yapılan birime gönderilir.

7. Hususi (YEŞİL) Pasaport İşlemi

7.1-  Kişilerin kendilerine eşlerine ve velayeti altında bulunan çocuklarına Hususi (Yeşil)Pasaport çıkarabilmeleri için işgal ettikleri kadro derecesi 1. (Birinci) , 2. (İkinci) , 3. (Üçüncü) derecelerden biri olmalıdır.

7.2-  Pasaport talep eden , Başkanlığımıza  pasaport istek dilekçesi yazmalıdır.

7.3-  Yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. (Personel kendisine pasaport talep etmese dahi kimlik fotokopisini eklemesi gerekmektedir) İl Nüfus ve Vatandaşlık  Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

8.Hizmet (GRİ) Pasaport İşlemi

8.1-  Rektörlük Görevlendirmesi  veya Fakülte oluru ile yurt dışına çıkacak personelden Hususi (Yeşil) Pasaport almaya hakkı bulunmayan personel Hizmet (Gri) Damgalı Pasaporta başvurabilir.

8.2-  Pasaport talep eden , Başkanlığımıza  pasaport istek dilekçesi yazmalıdır.

8.3-  Yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. İl Nüfus ve Vatandaşlık  Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

8.4-  Kişi yazmış olduğu dilekçesine kendisi adına hazırlanmış olan Yurtdışı Görevlendirme evrakını eklemelidir.


ATAMA İŞLEMLERİ

a)Akademik Atama 

Bilgi İçin:8804

b) İdari Atama

Bilgi İçin:8804

KADRO İŞLEMLERİ

Bilgi İçin:8804

TERFİ-İNTİBAK İŞLEMLERİ

Bilgi İçin: 8804

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

Bilgi İçin:8802

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Bilgi İçin:8804

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ

a)Akademik Ayrılma

Bilgi İçin:8802

b) İdari Ayrılma

Bilgi İçin:8803