İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üye Semiha Fusun AKDAĞ AYCİBİN tarafından 11.03.2019 tarihinde Akademik ve İdari Personelimize verilen  "Stres Yönetimi" konulu  eğitim sunumu için tıklayınız.

Üniveritemiz İş Sağlığı Uzmanı Seda YAMAN ve İş yeri hekimi Dr. Mustafa UZUNLU tarafından 03.05.2019 tarihinde Personelimize verilen '"İş Sağlığı ve Güvenliği"konulu eğitim sunumu için tıklayınız