2019-03-11 16:52:00

Abdullah Gül Üniversitesinde Personele Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Tüm Hızıyla Sürüyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üye Semiha Fusun AKDAĞ AYCİBİN tarafından Akademik ve İdari Personele "Stres Yönetimi" konulu eğitim vermiştir.