1. İlişik Kesme Formu

 2. İşe Giriş/Peryodik Muayene Formu

 3. Ücretsiz İzin İstek Formu

 4. Europass CV Formu                

 5. İş Tanım Formu       

 6. KPSS

 7. EKKPS 

 8. 2828 Sayılı Kanun (SHÇEK) 

 9. 3713 Sayılı Kanun (Şehit Yakını-Gazi Atamaları)   

10. Doğum Dilekçesi

11. Doğum Yardımı Uygulaması Başvuru Dilekçesi

Açıklama:

-Akademik ve idari personel Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilecekleri gibi söz konusu dilekçe (ekinde çocuğun kimlik fotokopisi) ile Başkanlığımıza başvuruda bulunabilir.

-Doğum Yardımı Uygulaması kapsamında ödenecek para başvurunun yapılmasından (bir buçuk ay içerisinde) annenin T.C. Kimlik Numarası ile herhangi bir PTT Şubesinden alınabilecektir.


12. Evlilik Dilekçesi

13. Mal Bildirimi Beyannamesi

Açıklama:

3 üncü madde için; Akademik ve idari personellerimizin durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği izleyen ay içerisinde “MAL BİLDİRİMİ” beyannamelerini kurumlarına vermeleri zorunludur.

14. Etik Sözleşme


15. Hususi Pasaport (Yeşil) Talep Dilekçesi

16. Hizmet Pasaportu (Gri) Talep Dilekçesi

17. Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

18. İlgili Makam Talep Dilekçesi 

19. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

20. Emeklilik Banka Talep Dilekçesi (Emeklilik talebinde bulunan personel tarafından verilecektir.)

21. Aile Durum ve Aile Yardım Bildiriminin E-Devlet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Uygulama Klavuzu

22. Jüri Üyeliği Ücret Dilekçesi

23. 1416 Yurtdışı Eğitim Sonrası Atama Talep Dilekçesi

24. Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)

25. Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Nakil Talep Formu (From B)

26. Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)

27. Öğretim Elemanı Atama Formu

28. Öğretim Elemanı Başvuru Formu

29. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

30. Özgeçmiş ve Eserler Listesi

31. Personel Nakil Bildirimi

32. Profesör ve Doçent Jüri Öneri Formu

33. Tebliğ Tebellüğ Belgesi

34. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu

35. Yurtdışı İzinli Talep Formu

36. Dekan Atama Formu