Yasemin DELİBUDAK

Unvanı : VHKİ

E-posta: yasemin.delibudak@agu.edu.tr

Tel        :(0352) 224 88 00 - 8804

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Akademik personelin kadro kullanma izni alınması; ilan, atama, tayin, terfi ve intibak işlemleri,
 • Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili işlemler,
 • Akademik personel bilgilerinin YÖKSİS ve Devlet Personel Başkanlığı E-Uygulama sistemine girilmesi ile ilgili işlemler,
 • 1416 sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Millî Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemler,
 • 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerle ilgili işlemler,
 • Aylık terfi işlemleri,
 • Akademik ilan ve başvurularla ilgili işlemler,
 • Kadro ihdası ve kadro değişiklikleri ile ilgili işlemler,
 • Kurumdan ayrılan personele kadro boşaltma onayı düzenlemesi ile ilgili işlemler,
 • Akademik Personelin SGK ile ilgili işlemleri,
 • Kadro Derece değişikliği ile ilgili işlemler,
 • Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’da görüşülecek evrakların hazırlanması ile ilgili işlemler,
 • Akademik personelle ilgili diğer işlemler,
 • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,