Yaşar ERARSLAN

Unvanı : Şube Müdürü

E-posta: yasar.erarslan@agu.edu.tr

Tel        :

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Akademik personelin kadro kullanma izni alınması; ilan, atama, tayin, terfi ve intibak işlemleri,
 • Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili işlemler,
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi gereğince dekan ataması teklifi ile ilgili işelmler,
 • 2547 sayılı Kanun’un 38.maddesi gereğince görevlendirme ile ilgili işlemler,
 • 2547 sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince yabancı uyruklu öğretim elemanı alımı ile ilgili işlemler,
 • 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri ile ilgili işlemler,
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler,
 • Akademik personel, Yabancı Uyruklu Öğretim elemanlarının ve İdari Görev alan Akademik Personel bilgilerinin YÖKSİS sistemine giriş işlemleri,
 • 1416 sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Millî Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemler,
 • 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerle ilgili işlemler,
 • 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddeleri uyarınca ders görevlendirmeleri ve öğretim üyesi görevlendirilmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 40/b maddesi gereğince görevlendirme işlemleri,
 • Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler,
 • Akademik personelin Aylık terfi işlemleri,
 • Akademik ilan ve başvurularla ilgili işlemler,
 • Kadro ihdası ve kadro değişiklikleri ile ilgili işlemler,
 • Kurumdan ayrılan personel ile ilgili işlemler,             
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen duyuruların ilgili birimlere iletilmesi ile ilgili işlemler,
 • Akademik personelin Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgi işlemleri,
 • Kadro derece değişikliği ile ilgili işlemler,
 • Akademik personelle ilgili diğer yazışma ve işlemler,
 • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,