Tuğba CANBEK

Unvanı : Bilgisayar İşletmeni

E-posta: tugba.canbek@agu.edu.tr

Tel        :

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 

 • Akademik ve idari personelin Hizmet Birleştirmesi ile ilgili işlemler,
 • Kıdem ve hizmet yılı hesaplanması ile ilgili işlemler,
 • Kazanılmış, emekli ve görev aylığına esas Derece/kademelerin hesaplanması ve terfi tarihi belirlenmesi ile ilgili işlemler,
 • İdari personelin aylık derece ve kademe terfilerin işlemleri,
 • Personelin Mal Bildirim beyannamesi ile ilgili işlemler,
 • Naklen veya açıktan atanan personele özlük dosyası oluşturularak hizmet bilgilerinin girilmesi ile ilgili işlemler,
 • Naklen gelen personelin özlük dosyalarının teslim alınması işlemleri,
 • Naklen ayrılan personelin özlük dosyasının devredilmesi işlemleri,
 • Akademik ve idari personelin özlük dosyası ile ilgili diğer işlemler,
 • Üniversitemizde görev yapan ve ayrılan tüm personele ait özlük, gizli sicil ve ceza dosyalarının tasnifi muhafazası (arşiv hizmeti) işlemleri,
 • HİTAP kayıtlarının düzenlenmesi ile ilgili işlemler,
 • Kurum personeline Hizmet Belgesi hazırlanması ile ilgili işlemler,
 • Akademik ve İdari Personelin yıllık, mazeret, aylıksız izinlerinin takibi ve özlük dosyasına yerleştirilmesi ile ilgili işlemler,
 • Doğum sebebiyle ücretsiz izin ile ilgili ayrılış/başlayış işlemleri,
 • Sıhhi izinlerin takibi ile idari personelin hastalık raporlarının sıhhi izne dönüştürülmesi ile ilgili işlemler,
 • Hukuk Müşavirliği ve/veya Soruşturmacılara bilgi-belge gönderilmesi ile ilgili işlemler,
 • Disiplin cezasının iptali ve özlük dosyasından silinmesi işlemleri,
 • Disiplin ve ceza işlemlerinin takibi ve saklanması ile ilgili işlemler,
 • Üst öğrenim, hazırlık öğrenimi ve askerlikle ilgili intibak işlemleri,
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğreniminin tamamlanmasından dolayı intibak işlemleri,
 • İdari Personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 maddesi uyarınca 8 yıla 1 kademe verilmesi ilgili işlemler,
 • Personelin emeklilik işlemleri,
 • Personel Daire Başkanlığına ilişkin BİMER başvurularına cevap verilmesi ile ilgili işlemler,
 • Kurum içi ve kurum dışı istenilen tüm istatistiki veriler ile ilgili yazışmalar ve işlemler,
 • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,