H. Sevil ŞABAP

Unvanı : Bilgisayar İşletmeni

E-posta: sevil.sabap@agu.edu.tr

Tel        :

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 

 • Açıktan ve naklen atanan personele ilgili işlemler,
 • Mali hizmetler uzman yardımcısı ile ilgili işlemler,
 • Naklen giden veya istifa eden personel ile ilgili işlemler,
 • Kadro ihdası, serbest bırakma ve kadro değişikliklerinin takibi ve kadro izinleri ile ilgili işlemler,
 • Kurumlar arası nakille ilgili işlemler,
 • Atanan personelin SGK girişlerinin yapılması ile ilgili işlemler,
 • Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kadro uygulama sistemine kadro durumlarının girilmesi ile ilgili işlemler,
 • YOKSİS Sivil Savunma Sistemine istenilen bilgilerin girilmesi ile ilgili işlemler,
 • Her ayın sonunda kadrolarla ilgili YÖK'e aylık icmal gönderilmesi ile ilgili işlemler,
 • HİTAP sistemine hizmet bilgilerinin girilmesi ile ilgili işlemler,
 • İdari Personelin askerlik ile ilgili işlemleri,
 • İdari personelle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması ile ilgili işlemler,
 • İdari personelin kurum içi 13/b-4 görevlendirilmesi ile ilgili işlemler,
 • Kurumdan ayrılan personele kadro boşaltma onayı düzenlemesi ile ilgili işlemeler,
 • Üçer aylık periyotlar hâlinde kadro durumlarının Maliye Bakanlığı Mali ve
 • Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü e-bütçe sistemine dolu-boş kadro durumlarının girilmesiyle ilgili işlemler,
 • Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme onayları ile ilgili işlemler,
 • 5378 sayılı Özürlüler Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
 • Sendika işlemleri,
 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili işlemler,
 • Personelin Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin uygulanmasının takibi ile ilgili işlemler,
 • Aday memurların alınması, eğitimi ve atanması ile ilgili işlemler,
 •  Birimlerin il dışı Hizmet içi eğitim olurlarının alınması ile ilgili işlemler,
 • Kurum içi ve kurum dışı istenilen tüm istatistiki veriler ile ilgili işlemler,
 • Yıllık faaliyet raporlarıyla ilgili işlemler,
 • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,