Ömer BAŞER

Unvanı : Memur

E-posta: omer.baser@agu.edu.tr

 

Tel        :

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 

  • 2547 SAYILI Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi gereğince
  • Dekan atanmasına ilişkin işlemler, 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca görevlendirmelerle ilgili işlemler,
  • 2547 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca Yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili işlemler,
  • 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri ile ilgili işlemler,
  • Öğretim elemanı yetiştirme programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler,
  • 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ve öğretim üyesi görevlendirmeleri ile ilgili işlemler,
  • 2547 sayılı Kanun’un 40/b maddesi uyarınca görevlendirme ile ilgili işlemler,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen duyuruların ilgili birimlere iletilmesi ile ilgili işlemler,