İsmail BOZDEMİR

Unvanı : Hizmetli

E-posta: ismail.bozdemir@agu.edu.tr

Tel        :

 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 

  • Gelen-Giden Evrak kayıt işlemleri ve evrakların dağıtımlarının yapılması,
  • Maaş evraklarının teslim edilmesi,
  • İdari personele ilgili makama belgesi düzenlenmesi,
  • Kimlik kartı işlemleri,
  • Pasaport işlemleri,
  • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,