0000-00-00 00:00:00

    Üniversitemize Bağlı Birimlerde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulacanak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 10/02/2020-14-02-2020 tarihleri arasında yayımlanan 7 Temizlik Görevlisi ve  3 Güvenlik Görevlisi ilanına müracaat ederek “Sözlü Sınava” katılmaya hak kazanan adayların Sözlü Sınavları 05-06 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, Sözlü Sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır.

                Temizlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayın…

                Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayın…

  • Sözlü Sınav sonuçlarına göre “Başarılı (Asıl)” adayların aşağıda belirtilen belgeleri  12/03/2020 tarihi mesai saati bitimine  kadar Abdullah Gül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmeyenlerin, çeşitli sebeplerle görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesh edilenlerin yerine sözlü sınav sonuç listesinde yer alan yedek adaylardan sıra numarasına göre belge istenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLEN BELGELER

  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
  • Sağlık Kurulu Raporu (Yerleşilen meslek kolu için görevini yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış olması gerekmektedir.)

İletişim Bilgileri         : 0352 224 88 00/8806-8809

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-İlanen Duyurulur-