Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2) (Sicil,Disiplin, Kadro Tahsis Dağılımı, Özlük Dosyası Tutulması hk)

 

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4) (Devlet Memurluğuna Alınma Hk)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) (Doğum, Analık İzni hk.)